10 Shkaqet që të ruajnë nga prekja e msyshit, janë?!

Homeartikuj

10 Shkaqet që të ruajnë nga prekja e msyshit, janë?!

Leximi i dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes.Leximi i një pjese nga Kur’ani çdo ditë.Moskrenimi me mirësitë, bukuritë dhe pasuritë. Sidomos para atyre

6 veprat qe ju prishin zemren tuaj
Duaja e Zekerias që Allahu ti dhuronte një djalë!
Cdo gje qe duhet te dish rreth Zektatit te Fitrit.Mos harroni.

Leximi i dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes.Leximi i një pjese nga Kur’ani çdo ditë.Moskrenimi me mirësitë, bukuritë dhe pasuritë.
Sidomos para atyre që shquhen pêr marrjen mësysh.

Dhënia lëmoshë(sadaka).Veprimi i ndonjë vepre të mirë..!

Lutjet e shumta drejtuar Allahut pêr bereqet e begati saherë qê vjen ndonjê mirësi.

Largimi nga mëkatet.Largimi nga vetëplqimi.Largimi nga nënçmimi i të tjerëve.Istgfari dhe pendimi i shpeshtë.

Suad Shabani