12 rekate sunete të rëndësishme

HomeHadithe

12 rekate sunete të rëndësishme

Cilat janë dymbëdhjetë rekatët sunet të rëndësishme (rauatib)? Përgjigjja: Ato janë: 2 rekatë para namazit të sabahut 4 rekatë para namazit të

Si sillej profeti alejhi selam kur e shqetësonin njerëzit
Si i pastronte dhembet profeti Muhamed alejhi selam
Kush është njeriu më i dashur tek Allahu?

Cilat janë dymbëdhjetë rekatët sunet të rëndësishme (rauatib)?
Përgjigjja: Ato janë:

2 rekatë para namazit të sabahut

4 rekatë para namazit të drektës

2 rekatë pas namazit të drekës

2 rekatë pas namazit të akshamit

2 rekatë pas namazit të jacisë

I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Çdo muslimani i cili i fal për Allahun e Madhëruar përveç farzeve dhe dymbëdhjetë rekate sunet, Allahu do t’i ndërtojë një shtëpi në xhenet.”

E transmeton Muslimi me nr 768
Lajmipress