A është vlera e njet e sevapit nëse e thu në gjuhën shqipe Tespih Doven (Ajetul Kursi) ?

HomePyetje

A është vlera e njet e sevapit nëse e thu në gjuhën shqipe Tespih Doven (Ajetul Kursi) ?

A është vlera e njet e sevapit nëse e thu në gjuhën shqipe Tespih Doven (Ajetul Kursi) ?

A duhet ta mbaj Kuranin në makinë?
A është e vërtetë se njeriu para se të vdes e ndien se i afrohet vdekja?
Ç’është namazi i istihares, si falet ky namaz, a ka dua të posaçme kur falet…?

A është vlera e njet e sevapit nëse e thu në gjuhën shqipe Tespih Doven (Ajetul Kursi) ?