A lejohet qё muslimani ti bёj rukje jomuslimanit?

HomePyetje

A lejohet qё muslimani ti bёj rukje jomuslimanit?

A lejohet qё muslimani ti bёj rukje jomuslimanit? Po, i lejohet muslimanit qё tё mjekoi dikё tjetёr me anё tё Kuranit edhe nёse ai (i sёmuri) nuk ё

Si agjëron gruaja kur ka çrregullime menstruale?
Cilat janë shkaqet që e ndihmojnë muslimanin për faljen e namazit të sabahut?
Pyetje A lejohet që personi i cili është xhunub që të agjërojë?

A lejohet qё muslimani ti bёj rukje jomuslimanit?

Po, i lejohet muslimanit qё tё mjekoi dikё tjetёr me anё tё Kuranit edhe nёse ai (i sёmuri) nuk ёshtё musliman, pёrvec kur ky njeri lufton kundra Islamit dhe muslimanёve dhe gjithashtu nuk i lejohet jomuslimanit ta prekё Kuranin gjate rukjes por rukja ti behet me anё tё kёndimit apo duave tё pёrcjellura pёr shёrim.

Komisioni i Pёrhershёm i Dijetarёve tё Mёdhenj