Category: artikuj

1 2 3 74 10 / 734 POSTS
Lutja që i largon brengat dhe i shlyen borxhet!

Lutja që i largon brengat dhe i shlyen borxhet!

Për ata që kanë brenga, mërzi, paaftësi, përtaci, koprraci, frikë, borxhe dhe presion nga njerëzit (e sigurisht se çdonjëri prej nesh e ka ndonjëren p [...]
Mos harro këto dua

Mos harro këto dua

Lutja e parë, çdo mëngjes: ” Bismilahi eledhi la jedurru mea ismihi shej’un fil erdi ve la fi es Semai, ve huve es Semiul alim”, tri herë kur zgjohet [...]
A fle Allahu? Lexoje këtë hadith të bukur

A fle Allahu? Lexoje këtë hadith të bukur

Allahu nuk fle Ebu Musa, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: Një ditë i Dërguari i Allahut (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) u ngrit mes ne [...]
A duhet të jetoj i vetëm?!

A duhet të jetoj i vetëm?!

Cili është gjykimi i Islamit për atë që jeton vetëm? Shejkh Mesh’hur Hasenit i është drejtuar kjo pyetje: “Do të dëshironim të dinim kuptimin e hadit [...]
Lutjet më të rëndësishme të jetës tënde

Lutjet më të rëndësishme të jetës tënde

Lutjet më të rëndësishme të jetës tënde: “Na udhëzo në rrugën e drejtë” “Qofsha i shpëtuar nga çdo e keqe unë dhe çdo rob i Allahut i devotshëm. [...]
Perse na bie sprovat?Urtësia më e madhe e tyre.?

Perse na bie sprovat?Urtësia më e madhe e tyre.?

Urtësia më e madhe e sprovës është: kthimi tek Allahu. Format e kthimit tek Zoti 1. Lutja, përgjërimi, nga adhurimet më madhështore. (o Zot ma largo) [...]
Kush është Zoti yt?!?

Kush është Zoti yt?!?

Kush është Zoti yt? (Nëse të thuhet ty: Kush është Zoti yt? Thuaj: Zoti im është Allahu i cili përkujdeset për mua) d.m.th.: më ka krijuar(dhe përkuj [...]
Buzeqesh dhe do ndihesh shumë mirë

Buzeqesh dhe do ndihesh shumë mirë

Buzëqeshja është shkak që miku yt të ndjehet i kënaqur. Sepse, buzëqeshja e dallon njeriun që të takon me fytyrë të ngrysur nga ai që të takon me fyty [...]
Lexojeni 9 kushtet që të pranohet namazi

Lexojeni 9 kushtet që të pranohet namazi

Cilat janë kriteret që duhet të plotësohen për të qenë namazi i pranuar? Përgjigjja: 1. Ai që falet duhet të jetë musliman 2. Të jetë i saktë men [...]
5 librat që zbriti Allahu

5 librat që zbriti Allahu

Cilat janë Librat e reveluar (shpallur) nga Allahu dhe kujt profeti i zbritën? Përgjigjja: 1. Teurati, i cili i zbriti Musait (Paqja qoftë mbi t [...]
1 2 3 74 10 / 734 POSTS