Category: Dita e Xhuma

1 2 10 / 11 POSTS
Surja qe duhet te lexosh ne naten dhe diten e xhuma

Surja qe duhet te lexosh ne naten dhe diten e xhuma

Leximi i disa pjesëve të veçanta të Kuranit në namazin e sabahut, gjë të cilën e bënte edhe në namazin e xhumasë. Ibn Abasi radiallahu anhu tregon: “ [...]
Dita e Premte permban nje ore ne te cilen lutja eshte e pranuar

Dita e Premte permban nje ore ne te cilen lutja eshte e pranuar

Buhariu dhe Muslimi transmetojne ne te dy Sahihet e tyre nga Ebu Hurejre r.a.se i Derguari i Allahut alejhi selam po fliste per diten e Premte, e me p [...]
Suret e Kuranit qe duhet te lexosh ne diten e Xhuma Keto Sure zgjidhte dhe Profeti per ti lexuar

Suret e Kuranit qe duhet te lexosh ne diten e Xhuma Keto Sure zgjidhte dhe Profeti per ti lexuar

Përgatitja për xhuma. E përmendem se dita e xhuma ka vlera të mëdha, mirëpo që ato vlera të arrihen nga besimtari në formën e tyre më të plotë, kërko [...]
Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e Xhuma?

Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e Xhuma?

– Para se të ulemi në xhami e kemi obligim që të falim dy rekate . Argument për këtë është fjala e Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] të c [...]
Përse është quajtur dita e xhuma me këtë emër?

Përse është quajtur dita e xhuma me këtë emër?

Fjala “el-xhumu’a ” ka kuptimin e bashkimit. Dijetarët përmendin mendime të ndryshme rreth arsyes së emërtimit të saj me këtë emër, por më i sakti pre [...]
Cfarë duhet të bëj ai që e humb namazin e Xhumasë ?

Cfarë duhet të bëj ai që e humb namazin e Xhumasë ?

Pyetje: Nese dikush vjen diten e xhuma nderkohe qe namazi ka perfunduar, por aty sheh nje person te cilit i ka mbetur nje rekat pa falur dhe i bashkan [...]
7 ngjarjet që kanë ndodhur dhe do ndodhin në ditën e Xhuma

7 ngjarjet që kanë ndodhur dhe do ndodhin në ditën e Xhuma

Vlera e ditës së xhuma, ditë në të cilën kanë ndodhur dhe do të ndodhin ngjarjet e mëdha. Dita e xhuma është dita më e mirë në të cilën ka lindur d [...]
Pse e lexojmë kaptinën Kehf?

Pse e lexojmë kaptinën Kehf?

Pse e lexojmë kaptinën Kehf? Çdo herë e lexojmë kaptinën Kehf ditën e xhuma, por për fat të keq shumica nuk e dinë urtësinë dhe mirësinë e leximit [...]
Ora e përgjigjes së lutjes ditën e xhuma

Ora e përgjigjes së lutjes ditën e xhuma

Ora e përgjigjes së duasë (lutjes) ditën e xhuma Pas mbarimit të namazit të xhumasë nuk mbetet gjë tjetër prej angazhimeve të saj, veçse shfrytëzim [...]
Veprat që duhet ti bësh përpara se të shkosh në xhami ditën e Xhuma

Veprat që duhet ti bësh përpara se të shkosh në xhami ditën e Xhuma

Përkushtimi ndaj xhumasë ka disa mirësi, për të cilat ka njoftuar profeti -alejhi selam- dhe sa më i madh të jetë përkushtimi, aq më shumë mirësi ka. [...]
1 2 10 / 11 POSTS