Çduhet të bësh kur e dëgjon gjelin apo gomarin natën te kendoj..? Mesoje sepse eshte me Rendesi..!

HomePyetje

Çduhet të bësh kur e dëgjon gjelin apo gomarin natën te kendoj..? Mesoje sepse eshte me Rendesi..!

Çduhet të bësh kur e dëgjon gjelin apo gomarin natën te kendoj..? Mesoje sepse eshte me Rendesi..! Çduhet të bësh kur e dëgjon gjelin apo g

Kur ti prejm thonjët ku duhet ti lejmë ata ?
A lejohet hedhja e ujit të nxehtë në tualet?
A prishet agjërimi kur hedhim pika në hundë?

Çduhet të bësh kur e dëgjon gjelin apo gomarin natën te kendoj..? Mesoje sepse eshte me Rendesi..!

Çduhet të bësh kur e dëgjon gjelin apo gomarin natën te kendoj..? Mesoje sepse eshte me Rendesi..!

Kur dëgjoni gjelin apo gomarin natën!

Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Kur të dëgjoni gjelin që këndon natën, kërkojini Allahut prej të mirave të Tij dhe shpresoni prej Tij, sepse ai (gjeli) ka parë engjëll.
E nëse dëgjoni pëllitjen e gomarit natën, kërkojini mbrojtje Allahut prej shejtanit, sepse ai ka parë shejtan.”

“Sahihah” (3183)