Cfare duhet te besh te paren te hash ushqim apo te falesh namazin?

HomeHadithe

Cfare duhet te besh te paren te hash ushqim apo te falesh namazin?

Çfarë nëse ushqimi është shtruar, ndërkohë është thirrur ikameti për namaz? Ibn Omeri i jepte përparësi darkës. Ebu Derdai ka thënë: Njeriu i menç

3 njerëzit që Allahu nuk do ti shikojë Ditën e Gjykimit
Mos e harro kurrë këtë lutje
Ajetul-kursija – ajeti me leximin e të cilit fitojmë 1850 sevape dhe mbrojtjen prej shejtanit

Çfarë nëse ushqimi është shtruar, ndërkohë është thirrur ikameti për namaz?

Ibn Omeri i jepte përparësi darkës.
Ebu Derdai ka thënë: Njeriu i mençur së pari i kryen nevojat e veta, në mënyrë që pastaj zemra e tij të jetë e përqendruar në namaz.

Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë:
“Nëse shtrohet darka dhe thirret ikameti (për namaz), jepini përparësi darkës.”

Buhariu, nr. 671
Suad Shabani