Dhuratën që ia ke dhënë dikujt mos e kërko, mos e detyro për ta kthyer atë!

HomeHadithe

Dhuratën që ia ke dhënë dikujt mos e kërko, mos e detyro për ta kthyer atë!

Dhuratën që ia ke dhënë dikujt mos e kërko, mos e detyro për ta kthyer atë! Ibën Abasi radijAllahu anhuma transmeton se Profeti sal-lAllahu alejhi

Lutja qe bente profeti alejhi selam cdo dite pas namazin te sabahut
A e dini pse Profeti (a.s.) hante gjithmonë rrush të thatë?
Unë Jam Një Engjëll Nga Qielli I Katërt. Kur Bëre Dua’në E Parë, Dëgjova Zhurmën E Dyerve Të Qiellit

Dhuratën që ia ke dhënë dikujt mos e kërko, mos e detyro për ta kthyer atë!

Ibën Abasi radijAllahu anhuma transmeton se Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “ Ai që kthehet tek (ai që kërkon) dhurata e tij është sikur qeni që e ha atë që e ka vjellur “ , Buhariu 2429, Muslimi 3045

…. me një transmetin tjetër: “ shembull i atij që e kthen dhuratën e tij (që ia ka dhënë dikujt) është sikur shembulli i qenit që vjell pastaj kthehet dhe e han atë që e ka vjellur “ , Muslimi 3048

…. me një transmetim tjetër : “ shembulli i atij që kthen dhuratën është sikur ai që kthehet tek e vjella e tij” . Buhariu 2428, Muslimi 3050

Unejs Murati-Daku