Jam e martuar qe 3 vjet por nuk kam bërë kurorë, a kam gjynah nëse flej me burin tim?

HomePyetje

Jam e martuar qe 3 vjet por nuk kam bërë kurorë, a kam gjynah nëse flej me burin tim?

Jam e martuar qe 3 vjet por nuk kam bërë kurorë, a kam gjynah nëse flej me burin tim?

Si ta kuptoj që magjia është larguar
A prishet agjërimi nga ejakulimi në gjumë?
A prishet agjërimi nga depërtimi i ujit kur merr abdes?

Jam e martuar qe 3 vjet por nuk kam bërë kurorë, a kam gjynah nëse flej me burin tim?