Kater gjëra që duhet ti dini rreth drejtimit nga Kibla

Homeartikuj

Kater gjëra që duhet ti dini rreth drejtimit nga Kibla

Drejtimi kah Kibla Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): 1-Është e ndaluar kur kryen nevojat personale. 2-Është detyrë kthimi drejt saj në

Stacioni shpirtëror i kënaqësisë ndaj Zotit
Si falet namazi i teravive gjatë pandemisë së koronës
Kush deshiron qe Allahu te jete me te duhet ti beni keto vepra

Drejtimi kah Kibla

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!):
1-Është e ndaluar kur kryen nevojat personale.
2-Është detyrë kthimi drejt saj në namaz.
3-Është mekruh (e urrejtur) siç është rasti në hutben e xhuma. Urrehet që hatibi (ligjëruesi ditën e xhuma) të kthehet kah Kibla dhe t’i lërë njerëzit pas vete.
4-Është e pëlqyeshme kthimi kah Kibla kur bën dua dhe merr abdes.

Esh Sherh el Mumti vëll. 1

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0