Kjo është vepra qe është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz)!

Homeartikuj

Kjo është vepra qe është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz)!

Kjo është vepra qe është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz)..!Nga kjo porosi mësojmë se të kërkuarit dituri, mësimi dhe studi

Si do të ndërmjetsoje agjërimi për agjëruesin në Ditën e Kiametit
5 Kategorite e njerezve qe nuk duhet qe te agjerojne
Duaja para se te hapesh Iftarin

Kjo është vepra qe është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz)..!Nga kjo porosi mësojmë se të kërkuarit dituri, mësimi dhe studimi janë më të vlefshme se sa falja e namazit nafile.Prej Ebu Dherrit r.a. transmetohet se Pejgamberi salAllahu alejhi we selem i ka thënë:O Ebu Dherr, të mësosh një ajet nga libri i All-llahut (Kur’ani) është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz).Të përpiqesh që të përfitosh diç nga dituria do të ishte më mirë se sa të falish njëmijë rekate (nafile).Transmeton Ibni Maxhe..