Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri

Homeartikuj

Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri

Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri Lajmipress

Agjërimi i shtatzanës dhe gjidhënëses
Nëse dëshiron të dish gjendjen tënde në varr
Kështu e nderon Zoti, besimtarin e vërtetë

Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri

Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri

Lajmipress