Muslimani është e mira të agjërojë sa më shumë në muajin Shaban

HomeHadithe

Muslimani është e mira të agjërojë sa më shumë në muajin Shaban

Agjëro në muajin Shaban! Shejkh AbdulAziz er Raxh’hij, Allahu e ruajtë: “Muslimani është e mira të agjërojë sa më shumë në muajin Shaban (muajin

12 Gabimet që bëjmë gjatë namazit
Nëse vepron një nga këto vepra do të futesh në xhenet
Për ngjarjet që po ndodhin në kohën tonë, Profeti Islamit Muhamedi a.s para 1450 vjetësh na njoftoi…

Agjëro në muajin Shaban!

Shejkh AbdulAziz er Raxh’hij, Allahu e ruajtë:

“Muslimani është e mira të agjërojë sa më shumë në muajin Shaban (muajin në të cilin jemi momentalisht).

Aisheja, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, ka thënë:

“Nuk e kam parë Profetin alejhis saletu ues selam duke agjëruar në ndonjë muaj më shumë sesa në muajin Shaban. E agjëronte të gjithë muajin.”

Trasmeton Buhariu dhe Muslimi.

Muslimi ka trasmetuar shtesë hadithit (të mësipërm): “E agjëronte muajin Shaban pothuajse të plotë.”

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0