Ndalimi nga e bërtitura dhe zëri i lartë

Homeartikuj

Ndalimi nga e bërtitura dhe zëri i lartë

Ndalimi nga e bërtitura dhe zëri i lartë “…dhe fol me zë të ulët; se zëri më i vrazhdë është zëri i gomarit.” Lukman: 19 Pra, muslimani gjithmo

Pasha natën kur ajo ia beh me errësirë. Pasha agimin kur ia shkrep!
Lutjet nga Kur’ani që ju qetësojnë shpirtin.
Shikoni cfare thote Zoti ne Kuran per ate qe eshte i merzitur

Ndalimi nga e bërtitura dhe zëri i lartë

“…dhe fol me zë të ulët; se zëri më i vrazhdë është zëri i gomarit.”
Lukman: 19

Pra, muslimani gjithmonë duhet të flasë me një zë të qetë, pa bërtitur dhe pa e ngritur më tepër se ç’duhet, sepse ngritja e zërit pa dobi është nga cilësitë e këqija që Allahu nuk i do dhe njerëzit që bërtasin i ka krahasuar me kafshët.

Muslimani kur bisedon me të tjerët nuk duhet ta ngrejë zërin më tepër se zëri i:

Prindit

Hoxhës

Mësuesit

Më të madhit se ai në moshë, etj.

Gjithashtu edhe kur bashkëbiseduesi i tij po përmend një ajet kuranor apo hadith nga Profeti alejhi selam, nuk i lejohet muslimanit që ta ndërpresë dhe as ta ngrejë zërin e tij mbi ajetin apo hadithin.