O LËNËS I NAMAZIT

Homeartikuj

O LËNËS I NAMAZIT

A nuk e di se lënësin e namazit do ta godasë poshtërimi, frika dhe nënçmimi në Ditën e Kijametit?! All-llahu xh.sh thotë: “Ditën e (Kijametit), kur

7 Aspekte edukative te ramazanit:
Ilaçi kundër mësyshit dhe magjisë (sihrit)
Përmirësimi i familjes

A nuk e di se lënësin e namazit do ta godasë poshtërimi, frika dhe nënçmimi në Ditën e Kijametit?!
All-llahu xh.sh thotë:
“Ditën e (Kijametit), kur të zbulohen shumë ngjarje të frikshme, ata do të thirren që të përulen në sexhde, po nuk do të munden! Të ulura do të jenë shikimet e tyre dhe do t`i mbulojë poshtërimi, sepse kanë qenë të ftuar të përuleshin në sexhde, sa qenë shëndoshë (dhe nuk pranuan).” (Kalem: 42-43)
-Sa e rëndë është dhimbja jote kur të vdesësh, e ti je lënës i namazit!
-Sa fatkeqësi e madhe është kur të ringjallesh, e ti je lënës i namazit!
-Sa krim i madh, o lënës i namazit, është lënia e namazit!
Muhammedi a.s ka thënë:
“Ata që nuk falin namaz, ditën e Kiametit do ta gjejnë të hidhëruar All-llahun e Madhëruar”.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0