Pyetje: Derisa përqind lejohet të pihet birra pa alkol?

HomePyetje

Pyetje: Derisa përqind lejohet të pihet birra pa alkol?

Derisa përqind lejohet të pihet birra pa alkol? – Dr. Imam Ahmed Kalaja Lajmipress

A lejohet qё muslimani ti bёj rukje jomuslimanit?
Si do jenë peshoret e Ditës se Gjykimit?
Çfarë ngjyre duhet të jenë rrobat me të cilën gruaja fal namazin

Derisa përqind lejohet të pihet birra pa alkol? – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Lajmipress