Sa e dëmshme është ligështia dhe dobësia e zemrave?

Homeartikuj

Sa e dëmshme është ligështia dhe dobësia e zemrave?

Në mesin e njerëzve ka të atillë që, për shkak të fuqisë së trupit të tyre mund të ngritin pesha të mëdha, mirëpo, për shkak të dobësisë në fe, nuk mu

Si mund ta largojë njeriu nga zemra e tij urrejtjen dhe smirën për të tjerët?
Kur sheh ëndërr të mirë ose të keqe, çfarë duhet të veprosh?
Mendjemadhesia dhe denimi i saj

Në mesin e njerëzve ka të atillë që, për shkak të fuqisë së trupit të tyre mund të ngritin pesha të mëdha, mirëpo, për shkak të dobësisë në fe, nuk mund të ngritin mbulojën e lehtë për t’u çuar në namazin e sabahut.

Ndërmjet tyre ka edhe të atillë që mund të kalojnë një distancë të gjatë duke vrapuar, mirëpo nuk munden të kalojnë një distancë të shkurtër duke ecur deri në xhami, në shtëpinë e Allahut.
A nuk e shihni sa e dëmshme është ligështia dhe dobësia e zemrave?

Shejh Abdurrezzak El-Bedr (Allahu e ruajttë)
www.al-badr.net