Shperblimi madheshtor i durimtareve

HomeHadithe

Shperblimi madheshtor i durimtareve

Shperblimi madheshtor i durimtareve Profeti alejhi selam ne nje hadith te sakte tek Ebu Daudi dhe Musnedi i Ahmedit ka treguar se shperblimi i besi

Nëse vepron një nga këto vepra do të futesh në xhenet
Kur gabimet kthehen në adhurim?
Kurrë mos i bërtit dhe mos e shaj bashkëshorten tënde

Shperblimi madheshtor i durimtareve

Profeti alejhi selam ne nje hadith te sakte tek Ebu Daudi dhe Musnedi i Ahmedit ka treguar se shperblimi i besimtareve durimtar ne kohen e fundit para Kiametit, do te jete sa per 50 sahabe.

ky hadith flet per kohen kur e keqja dhe njerezit e keqinj do te shtohen, e mira dhe njerezit e mire do te jene pak. Ai qe zbaton fene me korrektesi dhe kapet fort pas Sunetit do te perfitoje kete shperblim madheshtor qe vetem Allahu e di mrekulline e ketij shperblimi