Si bëhet sexhdja e falenderimit

Homeartikuj

Si bëhet sexhdja e falenderimit

Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo? Eshte përgjigjur duke thënë: “Sexhdja e fal

Profeti alejhi selam na ka urdhëruar të bëjmë shtatë gjëra dhe na ka ndaluar shtatë të tjera.
10 veprat qe ju demtojne muajin e Ramazanit
Me keto të dyja këto plotësohet feja jote

Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo? Eshte përgjigjur duke thënë: “Sexhdja e fal
Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo?
Eshte përgjigjur duke thënë: “Sexhdja e falenderimit bëhet atëherë kur të ndodh ndonjë mirësi ose të largohet ndonjë fatkeqësi, siç është rasti kur i largohet diçka e rëndë apo kur i jep Zoti ndonjë fëmijë, në këtë rast ai mund ta bëjë sexhden e falenderimit. Si praktikohet ajo?

Thua Allahu Ekber, shkon në sexhde dhe thua subhane Rabijel A’la tri herë ose deri në dhjetë herë, më pas lutesh me duatë që di dhe i ke mësuar.”

(Fik’hu Salat)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0