Si ta kuptoj që magjia është larguar

HomePyetje

Si ta kuptoj që magjia është larguar

Pyetësi: I kërkova dikujt që të më bëjë rrukje, por si mund ta di që magjia më është larguar? Përgjigje, Shejkh Ahmed Jahja en-Nexhmi: D.m.th. ai d

Pyetje: A mund te konsiderohet vdekja e befasishme prej shenjave te Kiametit?
Çfarë e prish agjërimin – 9 veprat që prishin agjërimin
Çfarë gjykimi ka sekrecioni kaf apo i verdhë para hajdit (ciklit menstrual) dhe pas tij?

Pyetësi: I kërkova dikujt që të më bëjë rrukje, por si mund ta di që magjia më është larguar?

Përgjigje, Shejkh Ahmed Jahja en-Nexhmi: D.m.th. ai do të dijë nëse ka akoma magji, apo jo?

Pyetësi: Po.

Shejkh Ahmed Jahja en-Nexhmi: Nëse të prekurit nga magjia i lexohen ajetet që flasin pë magjinë dhe ai ulëret, atëherë ai është akoma i prekur nga magjia.