Si ti shërosh të sëmurët në familjen tënde

Homeartikuj

Si ti shërosh të sëmurët në familjen tënde

Veziri Nidham el Mulk u sëmurë në Bagdad dhe e kuronte veten duke dhënë sadaka (lëmoshë). Mblidhte numër të madh fukarenjësh dhe nevojtarësh dhe u

Duaja qe të mos marrin mësysh.
Nga ezani i sabahut deri në ezanin e akshamit ua mëson fëmijëve Kur’anin, përveç dy ditë në vit ditët e Bajramit
Kujto para Kujt qëndron nëse falesh shpejtë!

Veziri Nidham el Mulk u sëmurë në Bagdad dhe e kuronte veten duke dhënë sadaka (lëmoshë).

Mblidhte numër të madh fukarenjësh dhe nevojtarësh dhe u jepte lemoshë dhe kështu ai shërohej. “El Kamil fi Tarijh”

Menavij ka thënë: “Eshtë bërë provë kjo (të kururarit me anë të sadakasë lemoshes) dhe të suksesshmit kanë parë se kurat shpirtërore ndikojnë (në trupat e njerëzve) më shumë se kurat konkrete.”

“Fejdul Kadir“.