Surja qe largon shejtanin nga shtepia

HomeVideo

Surja qe largon shejtanin nga shtepia

Si tju mbuloje Allahu mekatet ne kete bote dhe ne Diten e Gjykimit
Kjo ndodhi gjate Bajramit mahniti dhe befasoi besmtarin!
Kush vdes ne kete gjendje eshte prej banoreve te Xhenetit