Tre kategorit e njerëzve qe nuk do të hyjnë në Xhenet

HomeHadithe

Tre kategorit e njerëzve qe nuk do të hyjnë në Xhenet

I Dërguari sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë : “Tri kategori njerëzish nuk do të hynë në Xhenet dhe Allahu nuk do ti shikoj ata në ditën e

Pse s’ka bereqet koha, paraja dhe të mbjellat?
A e dini pse Profeti (a.s.) hante gjithmonë rrush të thatë?
Nje pune e vogel me nje shperblim te madh

I Dërguari sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë :

“Tri kategori njerëzish nuk do të hynë në Xhenet dhe Allahu nuk do ti shikoj ata në ditën e gjykimit :

“ Mosrrespektuesi i prindërve, gruaja që i pergjanë burrave dhe njeriu i pamoralshëm (ai që i shpie njerëzit në prostitucion)”.

Transmeton imam Ahmedi 6180 Shejh Albani zingjirin e transmetuesve e ka konsideruar të vërtet.